dog

APONI DOG RACE

Preteky

INFORMÁCIE

APONI DOG RACE 2022 odštartovalo na Slovensku premiéru prekážkových pretekov so psom. Ide o jednodňový pretek, počas ktorého človek so psom zdoláva prírodné a umelo postavené prekážky. Čaká vás beh v bahne, podliezanie, preskakovanie prekážok, zdoláte vodu a mnoho ďalších výziev, ktoré posunú vaše spoločné limity za hranice bežných tréningov. Tak neváhajte a nenechajte si ujsť druhý ročník, ktorý sa bude konať v sobotu 26.08.2023 v rekreačnom stredisku Kavečany pri Košiciach a príďte si so svojím štvornohým parťákom po nezabudnuteľný zážitok.

Termín konania: Sobota | 26.08.2023

Miesto: Kavečany, Rokycká 8, Košice, Slovakia

GPS súradnice: 48°46'25.7"N 21°12'24.4"E

Trať: +/- 6 km

Štart: Predpokladaný štart prvého pretekára o 08:00 - 08:30 hod. (ešte sa upresní). Štarty budú intervalové cca po 30s., štartovať sa bude individuálne.

Registrácia: Od 07:00 hod. v priestoroch registračného stanu (registrácia prebehne vo vyhradenom čase v závislosti od štartu pretekára).

 

Dôležité doplňujúce informácie nájdete v 👉 PROPOZÍCIÁCH , ktoré je potrebné si pozorne prečítať.

HLAVNÉ PRETEKY

kategórie

štartovné

ceny

Pes do 14,99 kg: muži a ženy,

Pes od 15 kg: muži a ženy,

Pes od 30 kg: muži a ženy,

Každý jednotlivec má môžnosť súťažiť súčasne aj v 3-člennom tíme.

Tím 2+1 / DVAJA BEŽCI + JEDEN PES

 

Registrácia online:

- od 12.12.2022 do 31.05.2023 - 39 € (možnosť zakúpiť darčekový poukaz),

- od 01.06 do 31.07.2023 - 45 €

- od 01.08 do 18.08.2023 - 55 €

- 10 % zo štartovného venujeme útulku pre psov 

Účastnícka medaila pre oboch pretekárov,

Účastnícke tričko APONI DOG RACE 2023,

Štartovací balíček DOG HERO,

Trofeje a vecné ceny pre víťazov. 

DETSKÉ PRETEKY

Pre deti sme si pripravili skrátenú trať s prekážkami, ktoré budú musieť zdolať so svojimi štvornohými parťákmi. Štartovať sa bude jednotlivo a hlavným cieľom si to bude užiť. Každý detský účastník preteku dostane po dobehnutí do cieľa účastnícku medailu a DOG HERO balíček. Počas celého priebehu preteku, bude rodič dieťaťu v prípade potreby k dispozícii popri trati alebo s ním pretek absolvuje.

Vek: od 7 do 14 rokov vrátane
Detská trať: +/- 2 km, od 5-10 prekážok
Kategórie:

- od 7 - 10 rokov (vrátane) /dievčatá + chlapci vyhlasovaní spolu/

 

- od 11 - 14 rokov (vrátane) /dievčatá + chlapci vyhlasovaní spolu/

Registrácia: online
Štartovné:
Štartovné je po online registrácii potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet - IBAN: SK63 8330 0000 0021 0089 8582

od 12.12.2022 - 31.05.2023 | 20 € možnosť zakúpiť darčekový poukaz

od 01.06.2023 - 31.07.2023 22 €

od 01.08.2023 - 18.08.2023 25 €

Zákonný zástupca zodpovedá za svoje dieťa aj psa a pred účasťou si prečíta pravidlá preteku a zhodnotí, či dieťa vie mať psa plne pod kontrolou, či sú obaja pripravení na spoločnú výzvu a fyzicky zdatní pre účasť na detskom preteku. Pri registrácii zákonný zástupca predloží podpísaný súhlas s účasťou maloletého na preteku a platný očkovací preukaz psa.

Random

PROGRAM

Príďte zažiť dobrodružstvo a vybehať € pre vybrané útulky, zo štartovného z kategórii BEH BEZ PSA venujeme 50 % vybraným útulkom pre psov.

BEH BEZ PSA dlhá trať +/- 6 km, muži/ ženy (nesúťažná kategória, víťazmi sa stanú všetci)

BEH BEZ PSA krátka trať +/- 2 km, chlapci/dievčatá (nesúťažná kategória, víťazmi sa stanú všetci)

Štartovné zahŕňa účastnícku medailu, meranie času, zabezpečenie zdravotnej služby, občerstvenie a skvelý pocit, že ste svojou aktivitou pomohli štvornohým hrdinom v útulkoch (50% zo štartovného venované vybranému útulku pre psov).

Viac info o programe podujatia priebežne zverejníme na webe a sociálnych sieťach.

PRAVIDLÁ

Podmienky účasti pre psa

- preteku sa môže zúčastniť len pes starší ako 12 mesiacov, mladším psom nebude štart povolený,

- pri registrácii je potrebné predložiť očkovací preukaz psa s platným očkovaním,

- pri registrácii bude k dispozícii psia váha pre kontrolu správneho zaradenia psa do váhovej kategórie, štart v nesprávnej váhovej kategórii môže viesť k diskvalifikácii,

- preteku sa môže zúčastniť len pes, ktorý je zdravotne spôsobilý, ak si psovod nie je istý zdravotným stavom svojho psa, je vhodné poradiť sa o tejto skutočnosti s veterinárom, na štart sa môže postaviť len pes so správnym výstrojom - s postrojom, ktorý mu umožňuje voľne dýchať (tvar Y), vodítkom s amortizérom, ktoré je pripnuté na sedák alebo k opasku bežca (viac info v článku na našom webe). Psom pripnutým len na obojku, bude štart zakázaný,

- preteku sa môže zúčastniť len plne ovládateľný pes, ktorý nejaví známky nezvládnutej agresivity. V prípade, že pes nie je úplne nekonfliktný a nesadne si s každým psom, je vhodné použiť náhubok, alebo zvážiť účasť.  Za správanie svojho psa vždy zodpovedá pretekár,

- počas celého preteku, či už priamo na trati, alebo v areáli podujatia musí byť pes po celý čas na vôdzke. Z dôvodu bezpečnosti je voľný pohyb psov na podujatí zakázaný. Pri nerešpektovaní tohto pravidla má usporiadateľ právo účastníka diskvalifikovať, požiadať o opustenie areálu podujatia, dať finančnú sankciu,

- každý majiteľ je povinný po svojom psovi zbierať psie exkrementy, v štartovacom balíčku dostane každý účastník sáčky a v priestoroch areálu budú k dispozícii koše. Pri nerešpektovaní tohto pravidla má usporiadateľ právo účastníka diskvalifikovať, požiadať o opustenie areálu podujatia, dať finančnú sankciu,

- preteku sa nesmie zúčastniť fena, ktorá je gravidná, alebo kojí. Háravé fenky sa môžu preteku zúčastniť len po nahlásení a konzultácii s organizátorom (budú zaradené na štart medzi poslednými). Prosíme však majiteľov, aby boli ohľaduplní voči zvyšným psím účastníkom a nezdržiavali sa s háravou fenou v centre diania a nedráždili tým zbytočne zvyšných psích účastníkov,

- v areáli preteku sa bude nachádzať veterinárka, ktorá bude v prípade potreby účastníkom k dispozícii, úkony spojené s ošetrením si účastník hradí sám,

- každý pes môže na preteku štartovať len raz,

- v deň preteku, pred štartom odporúčame nekŕmiť psa, ale zamerať sa na zavodnenie (viac info v článku na našom webe), odporúčaný je taktiež strečing pred aj po výkone (viac info v článku na našom webe),

- v prípade, že pes na prekážke nespolupracuje, odporúčame psa pozitívne motivovať, no nenútiť ho prekonávať úlohu nasilu. Za nezdolanie prekážky je k dispozícii  náhradná úloha (ak náhradnú úlohu nesplníte bude vám započítaná časová penalizácia),

- organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť na škodách spôsobených na zdraví a majetku pretekára ani jeho psa, odporúčame mať pretekárom platné zdravotné poistenie.

 

Podmienky účasti pre pretekára 

- preteku sa môže zúčastniť fyzicky zdatná plnoletá osoba, ktorá sa na pretek zaregistruje v stanovenom termíne, uhradí štartovné a oboznámi sa s pravidlami preteku APONI DOG RACE,

- registráciou účastník preberá zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch. Pretekár nemá právo od usporiadateľa požadovať odškodné pri prípadnom úraze seba, svojho psa, alebo spôsobenom úraze tretej osobe. Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu,

- pretekári vo veku od 15 rokov sa preteku môžu zúčastniť len s vyplneným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca zodpovedá za svoje dieťa aj psa a pred účasťou zhodnotí, či dieťa vie mať psa plne pod kontrolou, či sú obaja pripravení na spoločnú výzvu a fyzicky zdatní pre účasť na preteku. Mladší pretekári ako 15 rokov sa hlavného preteku zúčastniť nemôžu (alternatíva detský pretek),

- štartovné sa nevracia. Ak sa pretekár nemôže podujatia z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť, je možná len preregistrácia na iného pretekára. Účastníkom nebude umožnený štart bez štartovného čísla,

- pri registrácii účastník zaškrtne, či ide o začiatočníka, hobby pretekára alebo skúseného pretekára. Vďaka tejto informácii zostavíme štartovnú listinu s úmyslom predchádzať kolíziám a spomaľovaniu skúsenejších pretekárov,

- pretekár sa môže APONI DOG RACE zúčastniť s akýmkoľvek plemenom pokiaľ dodrží platný zákon č. 39/2007 Z.z., § 22 ods. 2 písm. c) o veterinárnej starostlivosti v rámci ktorého sa zakazuje týranie zvieraťa, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného postupového dôvodu,

- pretekári sú pri predbiehaní povinní predchádzať kolíziám a to tak, že oznámia z diaľky predbiehajúcemu pretekárovi, že ho idú predbehnúť (zakričaním napr. predbieham). Pokiaľ si nie sú istí správaním svojho psa, skrátia si - vodítko, aby mali psa pod kontrolou a to isté spraví aj pretekár, ktorý je predbehovaný a stiahne sa na stranu. Tým umožní rýchlejšiemu pretekárovi bezpečne prebehnúť. Buďte k sebe tolerantní a chráňte seba aj svojho psa pred nepríjemnou skúsenosťou, 

- počas celého podujatia, každý pretekár je povinný brať ohľad na všetkých účastníkov podujatia (divákov aj pretekárov), neohrozuje ich, ani svojho psa, nenúti svojho psa silou prekonávať prekážky, nevyvoláva konflikty, udržuje priestor strediska v čistote a snaží sa celú akciu si naplno užiť aj so svojím štvornohým parťákom,

- prekážky budú rôznej obtiažnosti, ale prispôsobené tak, aby ich mal možnosť zdolať každý. Ak sa však nebudete na zdolanie nejakých prekážok cítiť,  alebo váš psí parťák nejakú prekážku odmietne zdolať, jej zdolanie viete kompenzovať náhradnou úlohou, ktorú vám zadá usporiadateľ pri prekážke. Trať nie je dovolené svojvoľne skracovať, porušenie môže viesť k diskvalifikácii,

ak pretekár pretek nedokončí a nedobehne do cieľa, je povinný informovať organizátora alebo organizačný tím,

- ceny pre víťazov je možné prevziať si len počas vyhodnotenia v deň preteku,

- merací čip, ktorý bude mať pretekár počas preteku, obdrží pri registrácii a je povinný nasadiť si ho pred štartom a po preteku ho vrátiť,

- každý pretekár pri registrácii predloží vyplnené Prehlásenie pretekára k účasti na preteku APONI DOG RACE 2023 (tlačivo bude k dispozícii aj v registračnom stane),

- pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnený opakovaný štart,

- všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť!,

- porušenie pravidiel je trestané diskvalifikáciou.

 

Všeobecné podmienky

- usporiadateľ má právo počas akcie vyhotovovať video a foto záunam s ktorým môže následne disponovať pre jeho marketingové účely a verejne ich publikovať. Účastníci preteku, ale aj diváci, ktorí sa podujatia zúčastnia sú s tým stotožnení a akceptujú to,

- diváci, ktorí sa preteku zúčastnia aj so svojim psom, ho musia mať po celú dobu konania podujatia na vôdzke, ak reaguje na pretekajúcich psov agresívne, musí mať náhubok, v krajnom pripade opustiť priestor podujatia,

- diváci sa počas preteku môžu pohybovať len mimo vyznačenej pretekárskej trate a nesmú pretekajúcich psov zámerne rozptyľovať, chytať, volať, ísť popri trati na bicykli a pod.,

- žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem a o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií,

- usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom,

- usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach,

- v prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov,

- viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na webe aponidograce.sk, APONI DOG RACE | Facebook.

 

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH / VÝSLEDKY

Zoznam prihlásených


Celkové výsledky budú online uverejnené v deň preteku.

Gallery