„Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita“

Article background

Aponi

4. júla 2022

 

APONI DOG RACE 2022 je jedinečné podujatie, ktoré bude na Slovensku organizované po prvýkrát. Je určené pre celé rodiny a aktívnych ľudí každého veku, ktorí majú štvornohého parťáka - psa. Konkrétne ide o jednodňový prekážkový pretek so psom, počas ktorého človek so psom spoločne zdoláva prírodné a umelo postavené prekážky, napr. prekážky v bahne, vo vode, prekážky podlieza, preskakuje, šplhá, prenáša a pod.

 

Začiatkom roka 2022 sme sa zapojili do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2022. Sme radi, že naše podujatie zaujalo a bolo v silnej konkurencii tradičných podujatí podporené. Ďakujeme krajskej organizácii Košice Región Turizmus, ako aj Košickému samosprávnemu kraju za dotáciu vo výške 5.000 €. 

 

Podpora je zameraná na regionálne podujatia v oblasti kultúry, umenia, športu, prezentácie tradícií, histórie regiónu a gastronómie. Tieto podujatia by mali propagovať a zvyšovať atraktivitu miesta realizácie a jeho blízkeho okolia, zapájať lokálnu komunitu, podporovať medzisektorovú spoluprácu a podporovať budovanie partnerstiev. Svojou kvalitou a obsahom by mali byť schopné prilákať návštevníkov zo širšieho regiónu aj iných krajov.

 

 

Našim zámerom je priniesť na Slovensko jedinečné športové podujatie svojho druhu, podporiť propagáciu športu so psom v prírode a motivovať ľudí k aktívnemu životnému štýlu so svojimi štvornohými parťákmi. Podujatie prispeje k skvalitňovaniu vzťahu človeka a psa, výmene skúseností psíčkarov, čo môže pozitívne ovplyvniť aj ich ďalšie spoločné spolužitie a výchovu. Nová originálna atrakcia priláka do vybranej lokality širokú komunitu aktívnych ľudí z celého Slovenska, ale aj zahraničia, ktorí vyhľadávajú možnosti rekreácie a aktívneho vyžitia v prírode aj so svojimi domácimi miláčikmi.

 

Termín konania: 27.08.2022

Miesto konania: Športovo-rekreačné stredisko Jahodná